Kategorier

– Vi som arbeider med konferansen vet at forventningene er store, men er trygge på at deltakerne får tre dager med presentasjon av forskning og kunnskap som er viktig for å håndtere arbeidsmiljøutfordringene og levere gode tjenester til bedriftene. Vi har fått de beste i Norden til å presentere sin forskning og praktikere til å legge fram sine erfaringer, forteller konferansegeneral Odd Bjørnstad ved STAMI.

– Over 30 foredragsholdere vil utdype konferansens parole «Framgangsrik bedriftshelsetjeneste – kunnskapsbasert, robust og innovativ». Blant annet vil Irene Jensen fortelle om hvordan de utvikler forskningsbaserte metoder og tjenester for bedriftshelsetjeneste. Hun er professor på Karolinska Institutet i Stockholm og leder for forsknings- og kompetansesenteret for bedriftshelsetjeneste – eller företagshälsovård eller som det heter på svensk. STAMI driver forskning som gir viktige føringer for både bedriftshelsetjenestene  og virksomhetenes forebyggende arbeid. På konferansen forteller forsker Jenny Anne Sigstad Lie hvordan arbeidstid påvirker helse, sikkerhet og funksjon.

– På konferansen blir det sesjoner med bedre tid til fordypning og diskusjon om blant annet trening på jobben og om lov og forskrift som er relevant for bedriftshelsetjenester. Vi legger også opp til såkalte minikurs om bruk av spørreskjema, arbeid med konflikter og hvordan utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriftene. For et år siden fikk SINTEF i oppgave fra Arbeids- og sosialdepartementet å gjennomføre en evaluering av bedriftshelsetjenestene – og hvordan disse ble brukt av virksomhetene. Resultatet av denne evalueringen vil legges fram på landskonferansen. Det blir gode muligheter for å diskutere og snakke sammen om hvordan den kan brukes framover for å gjøre bedriftshelsetjenestene enda bedre.

– Vi tror denne konferansen blir spennende, og med mye nyttig innhold, og gleder oss til å møte deltakerne 26. september, sier Odd Bjørnstad.

BHT 2016

Innlegget Det blir fullt hus på BHT 2016 dukket først opp på STAMI.