Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I løpet av de neste 30-40 årene skal 2-3000 brønner på norsk sokkel stenges og forlates for godt. Men er dagens praksis med brønnplugging akseptabel for miljø og personell? Under seminaret 9. november i Oslo kan du være med og diskutere problemstillinger og løsninger.

I løpet av de neste 30-40 årene skal 2-3000 brønner på norsk sokkel stenges og forlates for godt. Men er dagens praksis med brønnplugging akseptabel for miljø og personell? Under seminaret 9. november i Oslo kan du være med og diskutere problemstillinger og løsninger.