Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I dag stanser de opp arbeidet i en time i alle de nordiske landene for å sette søkelys på sikkerhet på arbeidsplassen. 18 000 ansatte bruker dagen til å reflektere over både egen og andres sikkerhet på Awareness Day.

I dag stanser de opp arbeidet i en time i alle de nordiske landene for å sette søkelys på sikkerhet på arbeidsplassen. 18 000 ansatte bruker dagen til å reflektere over både egen og andres sikkerhet på Awareness Day.