Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA har publisert en oppdatert versjon av veiledningen om rammeverket for eksponeringsvurdering.

Kjemikaliebyrået ECHA har publisert en oppdatert versjon av veiledningen om rammeverket for eksponeringsvurdering.