Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Olje- og gassindustrien på norsk sokkel reduserte utsleppa av miljøfarleg brannskum og andre kjemikal frå 2014 til 2015. Samtidig aukar den totale bruken av kjemikal, samt utsleppa av produsert vatn og av klimagassar.

Olje- og gassindustrien på norsk sokkel reduserte utsleppa av miljøfarleg brannskum og andre kjemikal frå 2014 til 2015. Samtidig aukar den totale bruken av kjemikal, samt utsleppa av produsert vatn og av klimagassar.