Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En fugl fra den svært fåtallige og utryddingstruede dverggåsbestanden ble ved en feiltakelse skutt 23. august av en jeger. Miljødirektoratet oppfordrer alle jegere til forsiktighet ved jaktutøvelse.

En fugl fra den svært fåtallige og utryddingstruede dverggåsbestanden ble ved en feiltakelse skutt 23. august av en jeger. Miljødirektoratet oppfordrer alle jegere til forsiktighet ved jaktutøvelse.