Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ingen av de 253 voksne villreinene som ble drept i et lynnedslag sist fredag har fått påvist CWD. Flokken blir dermed liggende i fjellet.

Ingen av de 253 voksne villreinene som ble drept i et lynnedslag sist fredag har fått påvist CWD. Flokken blir dermed liggende i fjellet.