Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny undersøkelse viser at folk flest ønsker å være i stand til å utføre livreddende førstehjelp hvis noen rundt dem plutselig blir alvorlig syk eller skadet.

En ny undersøkelse viser at folk flest ønsker å være i stand til å utføre livreddende førstehjelp hvis noen rundt dem plutselig blir alvorlig syk eller skadet.