Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ved neste kartlegging av innendørs støy er det dagens tiltaksgrense i forurensningsforskriften kapittel 5 som skal legges til grunn.

Ved neste kartlegging av innendørs støy er det dagens tiltaksgrense i forurensningsforskriften kapittel 5 som skal legges til grunn.