Kategorier

Nanomaterialer har unike egenskaper og brukes i økende grad. For å sikre helse og miljø, er det avgjørende å vurdere og regulere potensiell risiko ved produksjon og bruk av fabrikkerte nanomaterialer.

Målet med nettverksmøtet er å skape en møteplass og et rom for nettverk  for ulike interessenter involvert i nanoteknologi i Norge. På samlingen får de som jobber med eller er interessert i nanoteknologi og nanosikkerhet en mulighet til å møtes, dele kunnskap og etablere forbindelser som igjen kan føre til ytterligere framskritt på feltet.

  • Tid: Torsdag 15. september 2016 kl. 09.00 – 17.30. Lunsj er inkludert.
  • Sted: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Gydas vei 8, Majorstuen

Nettverksmøtet er lagt opp som en blanding av korte foredrag fra nasjonale og internasjonale foredragsholdere, samt tilrettelagte interaktive diskusjoner. Møtet foregår på engelsk.

På programmet står foredrag fra inviterte innledere med sentral rolle i NANoREG- og NorNANoReG-prosjekter for å diskutere utfordringer relatert til nanosikkerhet, presentere forskningsresultater og diskutere viktigheten av samarbeid på tvers av interessentgrupper.

NILUs helseeffektgruppe, Genøk og Statens arbeidsmiljøinstitutt arrangerer nettverksmøtet, som finansieres av EC FP7-prosjektet NanoReg og Forskningsråd-prosjektet NorNanoReg.

  • Påmeldingsfrist er 2. september kl 12.00

  • Networking event to advance nanosafety in Norway

Innlegget Styrking av nanosikkerheten i Norge dukket først opp på STAMI.