Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny rapport laget på oppdrag fra Miljødirektoratet dokumenterer for første gang at antall nye fremmede arter i Norge er raskt voksende. En stor andel av disse er svartelistede og utgjør høy risiko for naturmangfoldet.

En ny rapport laget på oppdrag fra Miljødirektoratet dokumenterer for første gang at antall nye fremmede arter i Norge er raskt voksende. En stor andel av disse er svartelistede og utgjør høy risiko for naturmangfoldet.