Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En villreinflokk på Hardangervidda ble hardt rammet av lynnedslag fredag. Blant 322 drepte dyr var det 70 kalver.

En villreinflokk på Hardangervidda ble hardt rammet av lynnedslag fredag. Blant 322 drepte dyr var det 70 kalver.