Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å sladre på sjefen eller kolleger kan gi bedre samarbeid på jobben. – Sladder skyldes sinne, som er helt avgjørende for at grupper skal kunne fungere, sier BI-forsker.

Å sladre på sjefen eller kolleger kan gi bedre samarbeid på jobben. – Sladder skyldes sinne, som er helt avgjørende for at grupper skal kunne fungere, sier BI-forsker.