Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Leger viser stort engasjement i jobben, men stort arbeidspress og for stor grad av autonomi ser ut til å ramme entusiasmen. Prestene er mest engasjert i jobben sin, ifølge ny studie.

Leger viser stort engasjement i jobben, men stort arbeidspress og for stor grad av autonomi ser ut til å ramme entusiasmen. Prestene er mest engasjert i jobben sin, ifølge ny studie.