Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I grenseområda mot Russland var nivåa av svoveldioksid i 2015 over grenseverdiane som gjeld for lokal luftkvalitet i Noreg. Episodar med høge nivå i fjor vinter gjer at grenseverdiane allereie er overskrida for 2016. 

I grenseområda mot Russland var nivåa av svoveldioksid i 2015 over grenseverdiane som gjeld for lokal luftkvalitet i Noreg. Episodar med høge nivå i fjor vinter gjer at grenseverdiane allereie er overskrida for 2016.