Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. 15. oktober 2016 er fristen for å søke oss om midler for 2017.

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. 15. oktober 2016 er fristen for å søke oss om midler for 2017.