Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

NRK skriver at Arbeidstilsynet frykter vi har glemt hvor farlig asbest er.Arbeidstilsynet har avslørt brudd på regelverket for asbest i hver fjerde inspeksjon. Nå frykter arbeidsmedisiner Ebba Wergeland en ny bølge av kreft som skyldes asbeststøv.

asbest er farlig fremdelesReglene for å fjerne asbest krever fullt verneutstyr, slik som på dette bildet. Arbeidstilsynets undersøkelser avslører at ikke alle følger det strenge regelverket. Asbest ble tidligere ofte brukt til å isolere bygninger. Fibrene var sterke, fleksible og brannsikre. Senere fant man ut at det å puste inn bare små mengder asbeststøv gir stor risiko for å utvikle lungesykdommer som kreft.

Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i de utsatte bransjene har et spesielt ansvar for å følge opp at asbest blir håndtert forsvarlig uten fare for mennesker eller omgivelser. Fullt verneutstyr er påbudt.

Asbest er farligere enn tidligere antatt.  Asbest kan gi uhelbredelig kreft på bare to uker.

Les hva arbeidstilsynet skriver om asbest og håndtering av dette.