Kategorier

I en dom fra Høyesterett er det slått fast at deltidsansatte ikke kan gjøre krav på å tre inn i en del av en utlyst stilling.