Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot perfluorerte silaner i kombinasjon med organiske løsemider i spray til forbrukere og mot fire ftalater i en del forbrukerprodukter under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 15.12.2016.

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om forbud mot perfluorerte silaner i kombinasjon med organiske løsemider i spray til forbrukere og mot fire ftalater i en del forbrukerprodukter under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 15.12.2016.