Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

34 prosent av norske bedrifter har et udekket kompetansebehov. Aller størst er behovet for folk med høyere utdanning. Det er store forskjeller fra bransje til bransje og fra sted tid sted i landet.

34 prosent av norske bedrifter har et udekket kompetansebehov. Aller størst er behovet for folk med høyere utdanning. Det er store forskjeller fra bransje til bransje og fra sted tid sted i landet.