Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som oppdaterer forordningen om forsøksmetoder er gjennomført i norsk rett.

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som oppdaterer forordningen om forsøksmetoder er gjennomført i norsk rett.