Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012.

Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012.