Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sju av ti jobber til tross for at de er syke. Fire av ti opplever forventninger om å være tilgjengelige på fritida.

Sju av ti jobber til tross for at de er syke. Fire av ti opplever forventninger om å være tilgjengelige på fritida.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Sju av ti jobber til tross for at de er syke. Fire av ti opplever forventninger om å være tilgjengelige på fritida.

Sju av ti jobber til tross for at de er syke. Fire av ti opplever forventninger om å være tilgjengelige på fritida.