Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Etter lengre tid med stadig mindre forsuring av norske innsjøer, viser resultater fra overvåkingen i 2014 et lite tilbakeslag for den gode utviklingen. Mye tyder på at hovedårsaken er et vulkanutbrudd på Island.

Etter lengre tid med stadig mindre forsuring av norske innsjøer, viser resultater fra overvåkingen i 2014 et lite tilbakeslag for den gode utviklingen. Mye tyder på at hovedårsaken er et vulkanutbrudd på Island.