Kategorier

hms kursDet er vedtatt endringer i permitteringsregelverket. Endringene innfører blant annet en ny fem dagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere. Lønnspliktperioden inntrer etter 30 uker med dagpenger.

Formålet med endringene er:

Endringene gir bedrifter som står overfor midlertidige problemer, mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, samtidig som det vil stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.

I tillegg til den nye lønnspliktperioden utvides perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt med ytterligere 19 uker, etter de fem dagene med lønnsplikt. Perioden med lønn eller dagpenger under permittering økes dermed med 20 uker.

Les mer om endringene på NAV sine sider. Endringene gjelder fra 1.juli i år.

Våre HMS kurs for ledere, verneombudskurs og HMS grunnkurs, tar høyde for disse endringene.