Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet  har overfor Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslått en del nye tiltak mot hjorteviltsykdommen CWD (Cronic wasting disease).

Vitenskapskomiteen for mattrygghet  har overfor Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslått en del nye tiltak mot hjorteviltsykdommen CWD (Cronic wasting disease).