Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Pågående behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris gir behov for stamfisk fra Signaldalselva i Troms for senere reetablering av laks i vassdraget. Miljødirektoratet har derfor vedtatt å stanse sportsfisket etter laks i elva.

Pågående behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris gir behov for stamfisk fra Signaldalselva i Troms for senere reetablering av laks i vassdraget. Miljødirektoratet har derfor vedtatt å stanse sportsfisket etter laks i elva.