Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer den fjerde «biocides stakeholders’ day» for å informere om biocidregelverket og oppdateringer på området. Konferansen holdes i Helsinki og deltakelse er gratis. Konferansen strømmes også på nett.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer den fjerde "biocides stakeholders' day" for å informere om biocidregelverket og oppdateringer på området. Konferansen holdes i Helsinki og deltakelse er gratis. Konferansen strømmes også på nett.