Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vitenskapskomiteen for mattygghet (VKM) har levert en rapport om risiko for naturmangfoldet ved innførsel av taranteller, skorpioner, pinnedyr og knelere. Miljødirektoratet vil nå vurdere om funnene gir grunn til å endre hvordan innførsel av disse artsgruppene reguleres.

Vitenskapskomiteen for mattygghet (VKM) har levert en rapport om risiko for naturmangfoldet ved innførsel av taranteller, skorpioner, pinnedyr og knelere. Miljødirektoratet vil nå vurdere om funnene gir grunn til å endre hvordan innførsel av disse artsgruppene reguleres.