Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Stadig fleire ombrukflasker er på veg ut av butikkhyllene. Mange av dei vart samla inn for siste gong i fjor. Samstundes får dei fleste retursystema fritak frå miljøavgifta på grunn av at returdelen er høg. 

Stadig fleire ombrukflasker er på veg ut av butikkhyllene. Mange av dei vart samla inn for siste gong i fjor. Samstundes får dei fleste retursystema fritak frå miljøavgifta på grunn av at returdelen er høg.