Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har mottatt 332 søknader om støtte til klimatiltak i kommunene fra den nyopprettede tilskuddsordningen Klimasats. Flertallet av kommunene søker om tilskudd til tiltak som skal redusere klimagassutslippene fra transport. 

Miljødirektoratet har mottatt 332 søknader om støtte til klimatiltak i kommunene fra den nyopprettede tilskuddsordningen Klimasats. Flertallet av kommunene søker om tilskudd til tiltak som skal redusere klimagassutslippene fra transport.