Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet la i dag fram en rapport om introduksjon av sykdommen chronic wasting disease (CWD) i Norge. Miljødirektoratet vil nå vurdere tiltakene foreslått i rapporten.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet la i dag fram en rapport om introduksjon av sykdommen chronic wasting disease (CWD) i Norge. Miljødirektoratet vil nå vurdere tiltakene foreslått i rapporten.