Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har avgitt høringsuttalelse til plangrunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029). Høringsuttalelsen er sendt til Samferdselsdepartementet.

Miljødirektoratet har avgitt høringsuttalelse til plangrunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029). Høringsuttalelsen er sendt til Samferdselsdepartementet.