Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

To nye analyser fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kommer til samme konklusjon: Rømt oppdrettslaks er den menneskelige påvirkningsfaktoren som utgjør den største trusselen mot norsk villaks.

To nye analyser fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kommer til samme konklusjon: Rømt oppdrettslaks er den menneskelige påvirkningsfaktoren som utgjør den største trusselen mot norsk villaks.