Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har gjort en kartlegging av potensielle forurensningskilder rundt Puddefjorden i Bergen på i alt 36 små og mellomstore bedrifter. Kartleggingen er en forberedelse til den store oppryddingen av den forurensede sjøbunnen som starter til høsten. 

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har gjort en kartlegging av potensielle forurensningskilder rundt Puddefjorden i Bergen på i alt 36 små og mellomstore bedrifter. Kartleggingen er en forberedelse til den store oppryddingen av den forurensede sjøbunnen som starter til høsten.