Kategorier

Health Promoting Leadership

27.09.2016 – 29.09.2016
Elite Hotel Marina Tower, Stockholm, Sweden

Målet med kurset er å utvikle kunnskap i helsefremmende lederskap og dets forutsetninger for forskere og praktikere.

Deltakerne på kurset vil få innsikt i og diskutere ny kunnskap og vitenskapelige tilnærminger til temaet. Kurset vil også være et forum for informasjon og kunnskapsoverføring mellom forskere og praktikere – basert på av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Les mer på niva.org

 

  • Se alle kurs fra Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA)

Innlegget NIVA-kurs til høsten dukket først opp på STAMI.