Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 29. september 2016.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 29. september 2016.