Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rundt om i landet er det stor interesse for å ta vare på artsrike slåttemarker og holde de i hevd.  Gjennom arbeidet med handlingsplan for slåttemark i regi av Miljødirektoratet blir nå over 600 av de mest verdifulle slåtteengene skjøttet på tradisjonelt vis.

Rundt om i landet er det stor interesse for å ta vare på artsrike slåttemarker og holde de i hevd.  Gjennom arbeidet med handlingsplan for slåttemark i regi av Miljødirektoratet blir nå over 600 av de mest verdifulle slåtteengene skjøttet på tradisjonelt vis.