Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vi presiserer at utskriften av deklarasjonsskjemaene som følger refusjonsanmodningen skal være datert og signer, det vil si at de må være sendt til mottaksanlegget.

Vi presiserer at utskriften av deklarasjonsskjemaene som følger refusjonsanmodningen skal være datert og signer, det vil si at de må være sendt til mottaksanlegget.