Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Renovasjonen tok hand om 2,3 millionar tonn hushaldsavfall i 2015, om lag det same som i 2014. I snitt kasta kvar og ein av oss 434 kilo hushaldsavfall. Det er 4 kilo mindre enn i 2014, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

Renovasjonen tok hand om 2,3 millionar tonn hushaldsavfall i 2015, om lag det same som i 2014. I snitt kasta kvar og ein av oss 434 kilo hushaldsavfall. Det er 4 kilo mindre enn i 2014, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).