Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har i samarbeid med operatørselskapene og andre myndigheter fått gjennomført en grundig kartlegging av kaldventilering og diffuse utslipp av metan og NMVOC på norsk sokkel. Resultatene viser et potensial for å redusere utslippene, særlig fra nye innretninger.

Miljødirektoratet har i samarbeid med operatørselskapene og andre myndigheter fått gjennomført en grundig kartlegging av kaldventilering og diffuse utslipp av metan og NMVOC på norsk sokkel. Resultatene viser et potensial for å redusere utslippene, særlig fra nye innretninger.