Kategorier

– Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Vi samarbeider tett og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak.