Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har i dag vedteke å verne tre marine område. I tillegg er fleire verna våtmarksområde utvida.

Kongen i statsråd har i dag vedteke å verne tre marine område. I tillegg er fleire verna våtmarksområde utvida.