Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Årsrapportene fra overvåkingsprogrammet Miljøovervåkning i kystvann (ØKOKYST) for 2015 er klare. Her finner du rapportene for de åtte delområdene Skagerrak, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Nordland og Finnmark.

Årsrapportene fra overvåkingsprogrammet Miljøovervåkning i kystvann (ØKOKYST) for 2015 er klare. Her finner du rapportene for de åtte delområdene Skagerrak, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Nordland og Finnmark.