Kategorier

Det er bedriftens øverste leders ansvar å påse at arbeidsforholdene er innenfor hva som er forsvarlig. Men selv om det er øverste leders ansvar til syvende og sist, betyr ikke det at det er  øverste leder som selv skal kontrollere og følge opp. Dette kan godt delegeres til andre ledere og mellomledere. I denne sammenheng er det også svært viktig med et tett og kontinuerlig samarbeid med både verneombud og tillitsvalgt i bedriften. Alle roller nevnt over bør ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring i HMS og være kjent med hvilke lover og forskrifter som gjelder.

Det svenske nettstedet chef.se nevner disse tegnene på for høyt arbeidspress på dine ansatte:

  • Dårlig kvalitet eller vesentlige forsinkelser i arbeidet.
  • Manglende motivasjon. Nedstemthet. Medarbeideren blir lettere irritert enn før.
  • Nedsatt konsentrasjonsevne, økt glemsomhet, vanskeligere for å komme i gang med arbeidet og ta initiativ, vanskeligere for å ta beslutninger.
  • Konflikter, samarbeidsvansker, fornærmelser.
  • Fysiske besvær som hodepine, søvnvansker, mage- og tarmtrøbbel.
  • Sykefravær, sykenærvær, det vil si at medarbeideren er på jobb til tross for sykdom, noe som kan gi lave sykefraværstall. Høy turnover.
  • Uønskede hendelser og ulykker.