Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Statisk elektrisitet i fôrslanger i havbruksanlegg kan gi elektriske støt og skade arbeidstakere. For ett år siden informerte Arbeidstilsynet derfor bransjen om at konvensjonelle fôrslanger må erstattes med antistatiske slanger innen 1. september 2016.

Nyheter fra Arbeidstilsynet.

Statisk elektrisitet i fôrslanger i havbruksanlegg kan gi elektriske støt og skade arbeidstakere. For ett år siden informerte Arbeidstilsynet derfor bransjen om at konvensjonelle fôrslanger må erstattes med antistatiske slanger innen 1. september 2016.