Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ny aldersgrense i arbeidslivet på 70 år må innføres innen 1. juli – ellers blir grensen 72 år.

Ny aldersgrense i arbeidslivet på 70 år må innføres innen 1. juli – ellers blir grensen 72 år.