Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet foreslår sju prioriterte tiltak for å få bukt med forsøplingen av kysten og havet vårt. 

Miljødirektoratet foreslår sju prioriterte tiltak for å få bukt med forsøplingen av kysten og havet vårt.