Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Har en medarbeider begynt å gjøre mange feil i jobben? Det kan være et signal om for høy arbeidsbelastning. Her følger noen tips om hvordan du kan oppdage slike signaler på for stor arbeidsbyrde.

Har en medarbeider begynt å gjøre mange feil i jobben? Det kan være et signal om for høy arbeidsbelastning. Her følger noen tips om hvordan du kan oppdage slike signaler på for stor arbeidsbyrde.