Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mange europeiske land ser de økonomiske fordelene ved å utnytte materialressurser som metall, fossilt drivstoff og mineraler mer effektivt. Men mer må gjøres for å øke ressurseffektiviteten med strengere krav og virkemidler for energibruk, materialressurser, avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Det er hovedbudskapet i en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Mange europeiske land ser de økonomiske fordelene ved å utnytte materialressurser som metall, fossilt drivstoff og mineraler mer effektivt. Men mer må gjøres for å øke ressurseffektiviteten med strengere krav og virkemidler for energibruk, materialressurser, avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Det er hovedbudskapet i en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).